powrót

01 Oct 2018    

Nasze plany na listopad

5.11 - Warsztaty z gliną w grupie II, godz. 10.00

6.11 - Biblioteka Muzyczna gr. III, godz. 9.30

7.11 - Koncert muzyczny godz. 9.50

9.11 - Teatrzyk "Kotek i Kogutek" godz. 11.00

13.11 - Biblioteka Muzyczna gr. II, godz. 11.00

15.11 - Biblioteka Publiczna gr. II, godz. 10.30

15.11 - PASOWANIE MALUSZKÓW!!! godz. 15.30

16.11 - Sensoplastyka gr. III, godz. 9.30

20.11 - Ekobiblioteka gr. III, godz. 10.30

22.11 - Dom Pani Muzyki gr. III i II godz. 9.30 i 10.30

23.11 - Przedstawienie w Koperniku gr. III, godz. 10.30

26.11 - Ekobiblioteka gr. II, godz. 9.15

30.11 - Andrzejki w "Mojej Bajce"

Plany mogą ulec zmianie