6.30 - 7.30
Zabawy dowolne wg zainteresowań, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne. Integracja dzieci.

7.30 - 8.30
Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju (pozostałe dzieci - zabawy manipulacyjne i swobodne), 1 raz w tygodniu tenis w grupie najstarszej.

8.30 - 9.00
Śniadanie.

9.00 - 10.15
Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczycieli. Dwa razy w tygodniu rytmika.

10.15 - 10.30
II śniadanie. Czynności higieniczne.

10.30 - 12.00
Spacery, zabawy sportowo-ruchowe w ogrodzie lub wyjście do Muzeum Miedzi, Galerii Sztuki, bibliotek, w razie niepogody - zabawy wg zainteresowań dzieci.

12.00 - 12.20
I danie.

12.20 - 14.00
Słuchanie bajki czytanej, warsztaty plastyczne, kółko teatralne, piłki, j. angielski (zajęcia dodatkowe), zabawy w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze, koncerty muzyczne, spektakle teatralne, (1 raz w miesiącu), gra w szachy - dzieci chętne, spacery, najmłodsza grupa - sen.

14.00 - 14.20
II danie, toaleta, czynności porządkowe.

14.20 - 15.30
Zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie, zabawy relaksacyjne, wykonywanie różnych zadań.

15.30 - 16.30
Integracja z młodszymi kolegami, zabawy swobodne.