Plan dnia przedszkola Moja Bajka

Jak spędzamy czas z dziećmi w ciągu dnia

6.30 – 7.30

Zabawy dowolne wg zainteresowań, manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne. Integracja dzieci.

7.30 – 8.30

Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju (pozostałe dzieci – zabawy manipulacyjne i swobodne), 1 raz w tygodniu tenis w grupie najstarszej.
8.30 – 9.00

Śniadanie.
9.00 – 10.15

Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczycieli. Dwa razy w tygodniu rytmika.
10.15 – 10.30

II śniadanie. Czynności higieniczne.
10.30 – 12.00

Spacery, zabawy sportowo-ruchowe w ogrodzie lub wyjście do Muzeum Miedzi, Galerii Sztuki, bibliotek, w razie niepogody – zabawy wg zainteresowań dzieci.

12.00 – 12.20

I danie obiadu.
12.20 – 14.00

Słuchanie bajki czytanej, zajęcia dodatkowe, zabawy w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze, koncerty muzyczne, spektakle teatralne, (1 raz w miesiącu), gra w szachy – dzieci chętne, spacery, najmłodsza grupa – sen.
14.00 – 14.20

II danie, toaleta, czynności porządkowe.

14.20 – 15.30

Zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie, zabawy relaksacyjne, wykonywanie różnych zadań.
15.30 – 16.30

Integracja z młodszymi kolegami, zabawy swobodne.

Zajęcia dodatkowe

Poniedziałek

Poniedziałek

Tańce w gr. I
9.00 – 10.00
Piłki w gr. II i III
10.00 – 11.30

Wtorek

Rytmika
9.00 – 10.30

Środa

Angielski
11.30 – 13.30
Tenis w gr. III
12.30 – 13.30

Czwartek

Szachy w gr. III
12.40 – 14.00

Piątek

Rytmika
9.00 – 10.30
Logopedia
12.00