SEN ŻYRAFY

Drodzy Rodzice

     Kierując się dobrem Waszych dzieci zdecydowaliśmy się na wprowadzenie do naszego Przedszkola programu edukacyjnego „SEN ŻYRAFY”, opartego na zintegrowanym przez Marshalla Rosenberga podejściu do komunikacji i postawy wspierającej dobre relacje z innymi i w grupie.  Mając na uwadze dynamicznie zmieniający się świat, chcemy przyczyniać się do rozwoju tych umiejętności dzieci, dzięki którym będą mogły w przyszłości w nim z sukcesem i satysfakcją funkcjonować.
     Światowi edukatorzy i ekonomiści zwracają uwagę na znaczenie m.in. współpracy i pracy grupowej, kreatywności i rozwijania wyobraźni, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, a nade wszystko na inteligencję emocjonalną, umiejętność rozpoznawania i zarządzania emocjami oraz zrozumienie dla emocji i motywacji innych.
     Rozwój tych umiejętności, ważnych dla rozwoju dzieci będziemy wspierać poprzez realizację programu, który będzie obejmował cykl zabaw i interakcji w grupie z maskotkami – żyrafami (symbolem Porozumienia bez przemocy), poprzez które dzieci nauczą się:
– postrzegania siebie samych i otoczenia bez oceny
– wyrażania spostrzeżenia z szacunkiem dla innych i samego siebie
– otwartości na różnorodność; zyskają większą gamę możliwych reakcji na otaczający świat
– akceptacji siebie samego poprzez świadomość własnych uczuć i potrzeb
– współpracy poprzez wyrażanie własnych pragnień i brania pod uwagę potrzeb innych
– szukania rozwiązań w konflikcie bez oskarżania, oceniania, narzucania swojej woli
– uczestniczenia w podejmowaniu decyzji, które służą dzieciom i dorosłym.
  Dzięki temu programowi zrealizujemy ważne cele wychowania przedszkolnego wg podstawy programowej Ministra Edukacji Narodowej, m.in:
– kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek
– rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi
– kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej
– budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
     Drodzy rodzice, mamy nadzieję, że nasze starania przyczynią się do tego, że dzieci opuszczające mury naszego Przedszkola wejdą w szkolny świat pewne siebie, otwarte na drugiego człowieka, chętnie współpracujące, rozumiejące siebie i innych, swoją postawą i umiejętnościami przyczyniające się do tworzenia lepszego świata.
     Z jakimikolwiek pytaniami nie czekajcie, postaramy się odpowiedzieć na wszystkie.
W imieniu kadry przedszkola „Moja Bajka”
dyr. Barbara Mazurkiewicz
O programie
http://tutoring.pl/sen-zyrafy/
O trenerce
www.justynaowsinska.pl
o Porozumieniu bez przemocy
http://dziecisawazne.pl/nvc/
http://strefapbp.pl/nvc/
http://www.justynaowsinska.pl/porozumienie-bez-przemocy
21.02.2018
Polecam
http://coachingkubiczek.pl/dlaczego-umawianie-sie-z-dzieckiem-nie-ma-najmniejszego-sensu/

Jesper Juul

Trudno się pogodzić z odejściem nauczyciela, zwłaszcza nam, dla których jego piękne przesłanie było i jest ogromną...

Lucy Leu

„Ból wywołany przez oparzenie sprawia, że natychmiast cofamy rękę, którą chwyciliśmy coś gorącego. Szakal natomiast...